• 13 listopada 1982

  Nowy Sącz
  w Nowym Sączu ujawniono 5-osobowąnieformalną grupę kolporterów ulotek.
 • 14 listopada 1982

  Gdańsk
  przed domem, w którym zamieszkuje Lech Wałęsa, zebrała się 1500-osobowa grupa, która wznosiła okrzyki: „Niech żyje Solidarność", „Nie ma wolności bez solidarności", śpiewano hymn państwowy. Lech Wałęsa wygłosił 4 minutowe przemówienie, w którym zapowiedział dalsze spotkania.
 • 15 listopada 1982

  Włocławek
  w Przetwórni Owoców w miejscowości Lubraniec należącej do wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej we Włocławku 80% załogi nie przystąpiło do pracy, żądając uregulowania spraw płacowych.
 • 15 listopada 1982

  Wrocław
  o godzinie 21.00 we Wrocławiu przez 44 minuty nadawano audycję „Radia Solidarność" -nadajnik pracujący automatycznie bez obsługi został zlokalizowany i zlikwidowany.
 • 15 listopada 1982

  Legnica
  w Legnicy ujawniono nielegalną 12-osobową organizację pod nazwą Suwerennościowe Porozumienie Młodzieży wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Organizacja zajmowała się wykonywaniem wrogich napisów oraz kolportażem ulotek; zakwestionowano 2 maszyny do pisania.
 • 16 listopada 1982

  Tarnów
  po zakończeniu nabożeństwa w katedrze w Tarnowie przy krzyżu z kwiatów przed kościołem grupa 100 osób śpiewała pieśni religijne i patriotyczne.
 • 16 listopada 1982

  Sieradz
  w Sieradzu ujawniono 3-osobową nieformalną grupę wykonawców i kolporterów ulotek. W trakcie przeszukań zakwestionowano l maszynę do pisania i 100 ulotek, przygotowanych do rozpowszechnienia.
 • 16 listopada 1982

  Katowice
  w Gliwicach w Przedsiębiorstwie Urządzeń Technicznych „Zremb" ujawniono 3-osobową nieformalną grupę, która zajmowała się organizowaniem przerw w pracy,
 • 17 listopada 1982

  Warszawa
  w Spółdzielni Inwalidów „Noma" [Warszawskie Zakłady Kaletnicze] w Warszawie-Wawer zorganizowano zbiórkę pieniędzy na cele organizacyjne NSZZ „Solidarność".
 • 17 listopada 1982

  Szczecin
  w Dyrekcji Okręgu Poczyt i Telekomunikacji w Szczecinie podpalono materiały propagandowe Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
 • 17 listopada 1982

  Płock
  7 pracowników sezonowych w punkcie skupu buraków cukrowych w miejscowości Witonia nie przystąpiło do pracy na skutek obniżenia zarobków w wyniku skrócenia dnia pracy.
 • 17 listopada 1982

  Katowice
  w Rybniku ujawniono 3-osobową nieformalną grupę, która zajmowała się sporządzaniem i kolportażem ulotek, zakwestionowano l powielacz elektryczny produkcji zachodnioniemieckiej.
 • 18 listopada 1982

  Wrocław
  w Spółdzielni Remontowo-Budowlanej we Wrocławiu zorganizowano zbieranie pieniędzy na opłacenie kosztów obrony aresztowanego pracownika pod zarzutem przynależności do nielegalnego związku.
 • 18 listopada 1982

  Warszawa
  w ośrodku odosobnienia w Białołęce Dworskiej 26 internowanych odmówiło przeprowadzenia rozmów z funkcjonariuszami SB.
 • 18 listopada 1982

  Rzeszów
  w Zespole Szkół Samochodowych w Rzeszowie zorganizowano zbieranie podpisów pod petycją w sprawie podwyżki zarobków dla pracowników zatrudnionych w warsztatach szkolnych.
 • 18 listopada 1982

  Lublin
  w czasie przedstawienia w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie aktorzy zmienili tekst sztuki, wstawiając w czasie wypowiadania roli w odpowiednie miejsca słowo „WRON" - zmiana ta wywołała aplauz na widowni.
 • 18 listopada 1982

  Gorzów Wielkopolski
  na terenie parafii Pszczew z inspiracji proboszcza rozpoczęto zbieranie podpisów pod petycją w sprawie ponownego zawieszenia krzyży w miejscowej szkole.
 • 19 listopada 1982

  Warszawa
  w Warszawie ok. godziny 19.30 nadano na falach ultrakrótkich 3-minutową audycję „Radio Solidarność".
 • 19 listopada 1982

  Szczecin
  Zarząd Wojewódzki Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Szczecinie otrzymał anonimowy telefon o podłożeniu pod budynek ładunku wybuchowego.
 • 19 listopada 1982

  Skierniewice
  przed siedzibą b. Komisji ZakładowejNSZZ „Solidarność" w Zakładach „Rawent" w Skierniewicach położono wiązankę kwiatów z szarfami NSZZ „Solidarność".