• 10 listopada 1982

  Toruń
  ok. godziny 15°° w okolicy dworca PKP w Toruniu grupa 30 aktywistów b. NSZZ „Solidarność" usiłowała zorganizować demonstrację — została rozproszona w czasie legitymowania.
 • 10 listopada 1982

  Tarnów
  rolnicy ze wsi Dąbrowica i Laskowicepoważnie ograniczyli dostawę mleka do zlewni,- w Zakładach Azotowych w Tarnowie podczas przerwy śniadaniowej grupa 400 pracowników przed budynkiem administracji Zakładu Budowy Aparatury Chemicznej śpiewała pieśni religijne,- w Tarnowie 30 uczniów Technikum Mechanicznego przyszło na zajęcia w czarnych strojach z kirowymi opaskami,- po zakończeniu nabożeństwa w katedrze w Tarnowie grupa 120 osób pr/cd kościołem przy krzyżu z kwiatów zaczęła śpiewać pieśni religijne i patriotyczne
 • 10 listopada 1982

  Tarnobrzeg
  w Przedsiębiorstwie Konstrukcji Stalowycł [i Urządzeń Przemysłowych] „Mostostal" w Tarno brzegu przerwało pracę na okres 40 minut 180 pracow ników na 290 zatrudnionych.
 • 10 listopada 1982

  Słupsk
  w Słupskim Zakładzie Przemysłu Maszynowego Leśnictwa „Safo" w Słupsku na okres 5 minut przerwało pracę 22 pracowników, w Zakładzie Prefabrykacji Materiałów Budowlanych w Bytowie na okres 5 godzin i 30 minut przerwało pracę14 pracowników.
 • 10 listopada 1982

  Rzeszów
  na Wydziale Chemii Politechniki Rzeszowskiej grupa 200 studentów przez 20 minut przebywała na korytarzu budynku,w Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Hortex" wLeżajsku przerwało pracę 17 pracowników.
 • 10 listopada 1982

  Radom
  w Zakładach Metalowych im. gen. Waltera w Radomiu podczas przerwy śniadaniowej 300 pracowników zorganizowało milczący spacer po terenie zakładu,w Radomskiej Wytwórni Telefonów w Radomiu w czasie przerwy śniadaniowej grupa 250 pracowników zorganizowała milczący spacer po terenie zakładu.
 • 10 listopada 1982

  Płock
  w Spółdzielni Pracy Inwalidów „Świt"w Płocku 17 pracowników przerwało pracę na okres 3 godzin i 40 minut.
 • 10 listopada 1982

  Poznań
  w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu grupa 80 studentów usiłowała zorganizować demonstrację,w Akademii Medycznej w Poznaniu grupa 25 pracowników naukowo-dydaktycznych usiłowała o godzinie 12°° zorganizować nielegalne zebranie, w Akademii Rolniczej w Poznaniu grupa studentów zapaliła znicze w jednej z sal wykładowych, o godzinie 12.00 w Politechnice Poznańskiej przed budynkiem głównym zebrała się grupa 800 studentów, w Zakładach Mechanicznych H. Cegielski w Poznaniu na okres l godziny przerwał pracę l pracownik, w Zakładzie Aparatury Radiospektroskopowej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu przez 8 godzin nie podjęło pracy 7 pracowników na 150 zatrudnionych, ok. godz. 17.00 po zakończeniu nabożeństwa w kościele oo. Dominikanów w Poznaniu uformował się agresywny ok. 1500-osobowy tłum, który wznosząc wrogie okrzyki ruszył w kierunku pomnika Czerwiec 1956, po drodze w trakcie legitymowania został rozproszony — zatrzymano 43 osoby,w II Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu grupa 250 uczniów na 500 uczących się zorganizowała tzw. przerwę ciszy,w IV Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu 120 uczniów na 700 uczących się zorganizowało tzw. przerwę ciszy,w IX Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu z udziałem 200 uczniów na 650 uczących się zorganizowano tzw. przerwę ciszy,w X Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu grupa 100 uczniów na 560 uczących się zorganizowała tzw. przerwę ciszy,w Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu grupa 150 uczniów na 550 uczących się zorganizowała tzw. przerwę ciszy.
 • 10 listopada 1982

  Piotrków Trybunalski
  na dziedzińcu zakładowym Fabryki Maszyn „Pazerna" w Radomsku 120 pracowników po przerwie śniadaniowej odśpiewało hymn państwowy.
 • 10 listopada 1982

  Opole
  w Zakładach Urządzeń Przemysłowychw Nysie nie przystąpił do pracy l pracownik,
 • 10 listopada 1982

  Nowy Sącz
  w Nowotarskich Zakładach Przemysłu Skórzanego „Podhale" w Nowym Targu na okres 15 minut przerwało pracę 12 osób na dwóch wydziałach zatrudniających łącznie 550 pracowników, w Fabryce Maszyn Wiertniczych i Górniczych „Glinik" w Gorlicach przerwało pracę na okres 20 minut 100 osób na 250 pracowników zatrudnionych w tym zakładzie,w Fabryce Sprzętu Sportowego „Polsport" w Szaf-larach 15 pracowników pozorowało pracę, w Zakopiańskich Zakładach Wzorcowych Spółdzielni Rzemiosła Artystycznego „Cepelia" w Zakopanem na okres 3 godzin przerwało pracę 74 pracowników na 348 zatrudnionych,
 • 10 listopada 1982

  Lublin
  grupa 20 studentów Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie złożyła kwiaty przed tablicą „Solidarności",
 • 10 listopada 1982

  Legnica
  o godzinie 17°° w miejscowości Lubin na placu Wolności zebrała się agresywna 250-osobowa grupa, która została rozproszona w czasie legitymowania - zatrzymano 11 osób.o godzinie 15.30 w Głogowie na placu przed pomnikiem Dzieci Głogowskich zebrała się 150-osobowa grupa, która została rozproszona w czasie legitymowania - zatrzymano 2 osoby,ok. godziny 19.35 w centrum Legnicy uformowała się agresywna 260-osobowa grupa, która zaczęła wznosić wrogie okrzyki — zatrzymano 60 osób.- w Legnicy ujawniono 7-osobową nieformalną grupę, która zajmowała się kolportażem ulotek i nielegalnych wydawnictw.
 • 10 listopada 1982

  Kraków
  przed Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego grupa ok. 500 studentów zaczęła wznosić okrzyki: „Niech żyje NZS", „Precz z Jaruzelskim", „Uwolnić Lecha",- w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ok. godz. 12°° zorganizowano nielegalny wiec protestacyjny przeciwko stanowi wojennemu, w którym wzięło udział 2 tysiące studentów i pracowników uczelni,• w Politechnice Krakowskiej grupa ok. 300 studentów usiłowała zorganizować na dziedzińcu uczelni nielegalny wiec,• w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie grupa 100 studentów usiłowała zorganizować nielegalny wiec,w Akademii Wychowania Fizycznego [im. Bronisława Czecha] w Krakowie grupa ok. 150 studentów usiłowała zorganizować nielegalny wiec,w Fabryce Domów w Krakowie przerwało pracę 108 osób na 350 zatrudnionych,w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Krakowie przerwało pracę na okres 15 minut 100 pracowników - w zakładzie pracuje 1000 osób, po zakończeniu pracy w Kombinacie Hutniczym im. Lenina w Krakowie spod bram kombinatu ruszyła agresywna 500-osobowa grupa w kierunku centrum dzielnicy Nowa Huta -- grupę rozproszono poprzez legitymowanie [!],ok. godz. 15.30 na placu Centralnym w Nowej Hucie uformowała się agresywna 500-osobowa grupa, która obrzuciła kamieniami budynek Urzędu Dzielnicowego Nowa Huta,o godz. 10.00 80 pracowników oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie przerwało na okres 15 minut pracę i zebrało się przed budynkiem, w I Liceum Ogólnokształcącym [im. Nowodworskiego] w Krakowie 200 uczniów zorganizowało tzw. „przerwę ciszy", w VI Liceum Ogólnokształcącym [im. A. Mickiewicza] w Krakowie grupa 100 uczniów zorganizowało tzw. „przerwę ciszy",„przerwę ciszy" zorganizowano na terenie VII Liceum Ogólnokształcącego [im. Z. Nałkowskiej] w Krakowie, w XIV Liceum Ogólnokształcącym [im. M. Kopernika] w Krakowie zorganizowano tzw. „przerwę ciszy",0 godz. 17.00 na placu Matejki w Krakowie zebrała się 700-osobowa grupa, która zaczęła śpiewać pieśni religijne i patriotyczne; grupa rozproszyła się po upływie1 godziny,ok. godziny 17.30 na Rynku Głównym w Krakowie uformowała się agresywna 1000-osobowa grupa, która została rozproszona przy pomocy armatek wodnych przez siły zwarte - w wyniku podjętych działań zatrzymano 111 osób,
 • 10 listopada 1982

  Koszalin
  w rejonie katedry w Kołobrzegu agresywna grupa licząca około 200 osób usiłowała zorganizować demonstrację - w czasie rozpraszania zatrzymano 20 osób.- w Koszalinie ujawniono 4-osobową nielegalną organizację, występującą pod nazwą Front Demokratyczny, której członkowie zajmowali się kolportażem ulotek
 • 10 listopada 1982

  Kielce
  w Kielcach ujawniono 6-osobową nieformalną grupę, która zajmowała się kolportażem ulotek; zakwestionowano l maszynę do pisania.
 • 10 listopada 1982

  Katowice
  o godzinie 14.10 przed bramą główną Huty „Katowice" grupa 700 osób odśpiewała Rotą i hymn państwowy i przez 15 minut wznosiła okrzyki „Niech żyje Wałęsa",- w Zakładach Remontowych Maszyn Budowlanych „Zremb" w Gliwicach na okres 30 minut przerwało pracę 130 pracowników na 830 zatrudnionych w zakładzie,- w Przedsiębiorstwie Budowlanym14 w Czechowicach-Dziedzicach na okres 2 godzin przerwało pracę 21 pracowników.
 • 10 listopada 1982

  Jelenia Góra
  w Kopalni Węgla Brunatnego „Turów" nie przystąpiło do pracy 70 pracowników z Przedsiębiorstwa Budownictwa Energetycznego „Megabud" -na okres 5 minut przerwało zajęcia 40 studentów w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Jeleniej Górze
 • 10 listopada 1982

  Gorzów Wielkopolski
  w Zakładach Urządzeń Okrętowych „Bomet" w Barlinku 110 pracowników przez 70 minut pozorowało pracę.
 • 10 listopada 1982

  Gdańsk
  w III Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku zorganizowano tzw. przerwę ciszy.„przerwę ciszy" zorganizowano w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku.około godziny 12°° w Uniwersytecie Gdańskim dwie grupy studentów, liczące 200 osób usiłowały zorganizować nielegalny wiec,w Akademii Medycznej w Gdańsku o godz. 12°° zebrała się 300-osobowa grupa studentów, która odśpiewała hymn państwowy,w Fabryce Mebli Okrętowych w Starogardzie Gdańskim przerwało pracę 69 pracowników Wydziału Obróbki Mechanicznej na 900 osób zatrudnionych w zakładzie.