Poznań
w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu grupa 80 studentów usiłowała zorganizować demonstrację,w Akademii Medycznej w Poznaniu grupa 25 pracowników naukowo-dydaktycznych usiłowała o godzinie 12°° zorganizować nielegalne zebranie, w Akademii Rolniczej w Poznaniu grupa studentów zapaliła znicze w jednej z sal wykładowych, o godzinie 12.00 w Politechnice Poznańskiej przed budynkiem głównym zebrała się grupa 800 studentów, w Zakładach Mechanicznych H. Cegielski w Poznaniu na okres l godziny przerwał pracę l pracownik, w Zakładzie Aparatury Radiospektroskopowej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu przez 8 godzin nie podjęło pracy 7 pracowników na 150 zatrudnionych, ok. godz. 17.00 po zakończeniu nabożeństwa w kościele oo. Dominikanów w Poznaniu uformował się agresywny ok. 1500-osobowy tłum, który wznosząc wrogie okrzyki ruszył w kierunku pomnika Czerwiec 1956, po drodze w trakcie legitymowania został rozproszony — zatrzymano 43 osoby,w II Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu grupa 250 uczniów na 500 uczących się zorganizowała tzw. przerwę ciszy,w IV Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu 120 uczniów na 700 uczących się zorganizowało tzw. przerwę ciszy,w IX Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu z udziałem 200 uczniów na 650 uczących się zorganizowano tzw. przerwę ciszy,w X Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu grupa 100 uczniów na 560 uczących się zorganizowała tzw. przerwę ciszy,w Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu grupa 150 uczniów na 550 uczących się zorganizowała tzw. przerwę ciszy.