www.13grudnia.org.pl to oficjalna strona Stowarzyszenia 13grudnia. Znajdziecie Państwo tutaj fakty dotyczące Stanu Wojennego oraz istotne informacje historyczne, mnóstwo zdjęć, a także komentarze niezależnych ekspertów. Oto kilka linków, dzięki którym szybko można przejrzeć treść portalu: Stan Wojenny - informacje ogólne, Lista ofiar Stanu Wojennego, Artykuły historyczne ułożone względem autorów, Filmy dotyczące Stanu Wojennego i okresu PRL, Wystawa historyczna "Za chleb i wolność", Facebook Stowarzyszenia 13grudnia, YouTube - kanał Stowarzyszenia, Statut Stowarzyszenia, KontaktOstatnie słowo Księdza Gurgacza - Leszek CzajkowskiKoncert Galowy "Wyrwano nam serce, lecz nie oddamy duszy" - 12 grudnia 2016
Część 2Wystawa Stan Wojenny w Polsce


Istnieje możliwość wypożyczenia wystawy "Stan Wojenny w Polsce". Informacje pod adresem e-mail: redaktor@13grudnia.org.pl
Podgląd plansz można zobaczyć po kliknięciu tutaj.

Najnowsze artykuły

StanisławMichalkiewicz's picture
Pan prezydent Bronisław Komorowski zachęca, a klub Platformy Obywatelskiej chce uchwalić, by 4 czerwca każdego roku, w rocznicę tzw. kontraktowych wyborów, był obchodzony jako Dzień Wolności i Praw Obywatelskich. Kto by pomyślał, że Umiłowanych Przywódców trzymają się takie wyrafinowane żarty! Propozycja, by 4 czerwca obchodzić Dzień Wolności, czy Praw Obywatelskich bez wątpienia należy do kategorii żartów, nawet jeśli nikomu nie przyświecała taka intencja. Żeby lepiej zrozumieć groteskowy charakter tej propozycji, trzeba cofnąć się do 6 lutego 1989 roku. Tego dnia, jak pamiętamy, rozpoczęło...

Wydarzyło się w stanie wojennym

 • 16 grudnia 1981
  zorganizowano strajk w Bydgoskiej Fabryce Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego „Spomasz" w Bydgoszczy
 • 16 grudnia 1981
  strajki trwały w następujących zakładach pracy:- Zakłady Mechaniczne „Zamech",- Zakłady Przemysłu Odzieżowego „Truso",- Zakłady Przemysłu Lniarskiego „Makop",- Elbląskie Zakłady Napraw Samochodowych,- Elbląskie Zakłady Meblowe,- Zakłady Celulozowo-Papiernicze,
 • 16 grudnia 1981
  w rejonie Dworca Głównego PKP w Gdańsku zaczęły gromadzić się agresywne tłumy, użyto sił zwartych, które rozproszyły zebranych 2000 osób, zatrzymano 240.- w tym samym dniu nadal trwały strajki w następujących zakładach pracy:- Rafineria Północna,- Centrum Techniki [i] Wytwarzania Przemysłu Okrętowego „Promor",- Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „Instal",- Fabryka Przekładni Samochodowych „Polmo",- Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego,- Zarząd Portu Gdańsk,- Stocznia Jachtowa w Gdańsku,- Gdańska Stocznia Remontowa w Gdańsku,- Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego,- Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych „Mostostal",- Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej „C. Hartwig",- „Geoprojekt" w Gdańsku,- Przedsiębiorstwo „Elektromontaż",- Fabryka Łożysk Ślizgowych „Bimet",- Zakłady Urządzeń Okrętowych „Hydroster",- Wyższa Szkoła Morska,- Przedsiębiorstwo „Morpak",- Gdańskie Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych nr l,- Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych Budownictwa,- Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Transportu Sprzętu Budowlanego,- Spedycyjno-Przewozowa Spółdzielnia Pracy,- Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Drogowych - Przedsiębiorstwo Transportowe Budownictwa „Transped" - Baza nr 3,- Kombinat Budowlany w Gdyni,- Przedsiębiorstwo PKS - Baza w Gdańsku-Oliwie,- Przedsiębiorstwo PKS - Baza w Gdańsku,- Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych i Montażu Budownictwa Rolniczego,- Uniwersytet Gdański,- Akademia Medyczna w Gdańsku,- Stocznia [Gdańska] im. Lenina,- [Gdański] Kombinat Budowy Domów w Kokoszkach k. Gdańska,- Morska Obsługa [Radiowa] Statków „MORS" w Gdyni,- Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych nr 12.
 • 16 grudnia 1981
  strajki w następujących zakładach:- Zakłady Przemysłu Ciągnikowego „Ursus",- Zakłady Przemysłu Jedwabniczego „Silwana" - Zakłady Stolarki Budowlanej „Stolbud",- Zakłady Włókien Chemicznych „Chemitex-Stilon",- Elektrociepłownia „Gorzów",- Gorzowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego.
 • 16 grudnia 1981
  przy użyciu sił porządkowych spowodowano zakończenie strajku w Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek". W czasie działań doszło do użycia broni palnej w obronie własnej.- w tym samym dniu strajk trwał nadal w następujących zakładach pracy:- Kopalnia Węgla Kamiennego „Brzeszcze" - w strajku udział bierze 1500 górników,- Kopalnia Węgla Kamiennego „Julian" - w strajku udział bierze 4500 górników,- Kopalnia Węgla Kamiennego „Andaluzja" - w strajku udział bierze 4500 górników,- Kopalnia Węgla Kamiennego „Anna" -- w strajku udział bierze 2000 górników,- Kopalnia Węgla Kamiennego „l Maja" - w strajku bierze udział 400 górników,- Kopalnia Węgla Kamiennego „Ziemowit" - Kopalnia Węgla Kamiennego „Piast",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Borynia",- Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych „Fazos" - w strajku uczestniczy 1500 pracowników,- Huta „Katowice",- Zakład Remontowy Przemysłu Metali Nieżelaznych - w strajku uczestniczy 150 pracowników.
 • 16 grudnia 1981
  trwały strajki w następujących zakładach:- Zakłady „Unitra-Telpod",- Kombinat Hutniczy im. W. Lenina,- Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe.
 • 16 grudnia 1981
  do Fabryki Amortyzatorów „Polmo" w Krośnie wtargnęła grupa 200 pracowników, którzy odmówili podpisania oświadczenia o rygorach stanu wojennego i nie mieli wstępu na teren zakładu. Po interwencji komisarza zakładu dobrowolnie opuścili teren fabryki,- w tym samym dniu trwał strajk w Fabryce Obuwia Sportowego „Polsport" w Krośnie.
 • 16 grudnia 1981
  strajki nadal miały miejsce w następujących zakładach pracy:- Huta Miedzi w Głogowie - w strajku uczestniczy 5400 pracowników,- Zakłady Górnicze „Rudna",- Zakłady Górnicze „Lubin",- Zakłady Górnicze „Sieroszewice".
 • 16 grudnia 1981
  trwały strajki w następujących zakładach pracy:- Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego,- Fabryka Samochodów Ciężarowych,- Oddział „Mostostalu" w Puławach
 • 16 grudnia 1981
  w Zakładach Przemysłu Pończoszniczego „Feniks" [w Łodzi] przerwało pracę 8000 osób,w tym samym dniu przed siedzibą Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność" 300-osobowa grupa rozpaliła na jezdni ognisko, użyto sił porządkowych, które rozproszyły tłum,w rejonie hotelu Central i Uniwersytetu Łódzkiego dwukrotnie interweniowały siły zwarte, rozpraszając gromadzące się tłumy.
 • 16 grudnia 1981
  strajki trwały w następujących zakładach:- Stocznia Szczecińska im. A. Warskiego,- Stocznia Remontowa „Parnica",- [Szczecińska] Stocznia Remontowa „Gryfia - w strajku bierze udział 2500 pracowników,- Fabryka Domów [„Gryfbet"].
 • 16 grudnia 1981
  do hotelu „Solec[-Orbis"] w Warszawie wrzucono zapalone dwie świece dymne.
 • 16 grudnia 1981
  strajki trwały w następujących zakładach:- Fabryka Wagonów „Pafawag" - w strajku bierze udział 1000 pracowników,- Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych nr 19 - w strajku uczestniczy 200 pracowników,- Zakład Urządzeń Automatyki we Wrocławiu — w strajku bierze udział 380 osób,
 • 16 grudnia 1982
  na drzwiach mieszkania zajmowanego przez dyrektora wydziału Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wymalowano pogróżkowy napis.
 • 16 grudnia 1982
  o godz. 16.30 w alei Sienkiewicza w Częstochowie ułożono przez grupę 70 osób krzyż z kotwicą, przy którym zebrała się grupa 3 tysięcy osób, wznosząc okrzyki: „WRONa - zdycha", „WRONa - skona", „Niech żyje Solidarność", „Precz z reżimem", „ZOMO darmozjady - gestapo". W czasie działań rozpraszających zatrzymano 26 osób.
 • 16 grudnia 1982
  przed krzyżem na terenie Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek" masowo składano wieńce i kwiaty — zatrzymano do wyjaśnienia 78 osób
 • 16 grudnia 1982
  80 junaków z 14 Oddziału Obrony Cywilnej zatrudnionych w Fabryce Samochodów Specjalizowanych „Polmo-SHL" w Kielcach odmówiło przystąpienia do pracy, żądając spełnienia uprzednio zgłoszonych postulatów socjalnych i płacowych
 • 16 grudnia 1982
  w X Liceum Ogólnokształcącym [im. Komisji Edukacji Narodowej] w Krakowie podczas przerwy grupa 30 uczniów zaczęła wznosić wrogie okrzyki, o godzinie 21.00 w Krakowie na falach ultrakrótkich nadano 2-minutową audycję „Radio Solidarność"
 • 16 grudnia 1982
  w Olsztynku ujawniono 5-osobową grupę o zabarwieniu profaszystowskim wśród uczniów miejscowych szkół ponadpodstawowych.
 • 16 grudnia 1982
  w Akademii Rolniczej w Poznaniu grupa 45 studentów w holu głównym zorganizowała o godzinie 12°° milczącą demonstrację,
 • 16 grudnia 1982
  na stacji kolejowej Życzyn 7 pracowników PKP odmówiło przystąpienia do pracy, domagając się ubrań roboczych.
 • 16 grudnia 1982
  w Toruniu zablokowano zamki w 10 kioskach „Ruchu".
 • 16 grudnia 1982
  w przejściu podziemnym przy Fabryce Samochodów Osobowych w Warszawie ułożono krzyż z zapalonych zniczy, przy którym umieszczono transparent „Pamięci poległych stoczniowców i górników".
 • 16 grudnia 1982
  w Dolnośląskich Zakładach [Wytwórczych] Maszyn Elektrycznych „Dolmel" we Wrocławiu na kilku wydziałach ustawiono prowizoryczne ołtarzyki,- o godz. 21°° we Wrocławiu „Radio Solidarność" na falach ultrakrótkich nadało 15-minutową audycję,- o godz. 21.05 z innego nadajnika na falach ultrakrótkich we Wrocławiu nadało audycję „Radio Solidarność".