www.13grudnia.org.pl to oficjalna strona Stowarzyszenia 13grudnia. Znajdziecie Państwo tutaj fakty dotyczące Stanu Wojennego oraz istotne informacje historyczne, mnóstwo zdjęć, a także komentarze niezależnych ekspertów. Oto kilka linków, dzięki którym szybko można przejrzeć treść portalu: Stan Wojenny - informacje ogólne, Lista ofiar Stanu Wojennego, Artykuły historyczne ułożone względem autorów, Filmy dotyczące Stanu Wojennego i okresu PRL, Wystawa historyczna "Za chleb i wolność", Facebook Stowarzyszenia 13grudnia, YouTube - kanał Stowarzyszenia, Statut Stowarzyszenia, Kontakt


Koncert Galowy "Wyrwano nam serce, lecz nie oddamy duszy" - 12 grudnia 2016
Część 2Wystawa Stan Wojenny w Polsce


Istnieje możliwość wypożyczenia wystawy "Stan Wojenny w Polsce". Informacje pod adresem e-mail: redaktor@13grudnia.org.pl
Podgląd plansz można zobaczyć po kliknięciu tutaj.

Najnowsze artykuły

StanisławMichalkiewicz's picture
Pan prezydent Bronisław Komorowski zachęca, a klub Platformy Obywatelskiej chce uchwalić, by 4 czerwca każdego roku, w rocznicę tzw. kontraktowych wyborów, był obchodzony jako Dzień Wolności i Praw Obywatelskich. Kto by pomyślał, że Umiłowanych Przywódców trzymają się takie wyrafinowane żarty! Propozycja, by 4 czerwca obchodzić Dzień Wolności, czy Praw Obywatelskich bez wątpienia należy do kategorii żartów, nawet jeśli nikomu nie przyświecała taka intencja. Żeby lepiej zrozumieć groteskowy charakter tej propozycji, trzeba cofnąć się do 6 lutego 1989 roku. Tego dnia, jak pamiętamy, rozpoczęło...

Wydarzyło się w stanie wojennym

 • 26 kwietnia 1982
  na Wydziale W-61 Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL „Mielec" w Mielcu wystawiono kapliczkę, przed którą odprawiano modły w czasie przerw śniadaniowych. Podobne modły odprawiano na wydziałach W-53 i W-57.
 • 26 kwietnia 1982
  na wydziałach: Ekonomiki Transportu, Prawa oraz Biologii i Nauki o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego przerwano na okres 15 minut zajęcia, protestując w ten sposób przeciwko odwołaniu dotychczasowego rektora z zajmowanego stanowiska.- na Wydziale W-4 Stoczni im. W. Lenina w Gdańsku ujawniono pogróżkowe ulotki wobec 12 pracowników wydziału - członków PZPR.
 • 26 kwietnia 1982
  w Płocku ujawniono 6-osobową nieformalną grupę, złożoną z pracowników różnych zakładów pracy, która zajmowała się sporządzaniem i kolportażem ulotek. Podczas przeszukań zakwestionowano urządzenia powielające typu „sitoramka" oraz ulotki, przygotowane do rozpowszechnienia.
 • 26 kwietnia 1982
  na Wydziale Neofilologii zorganizowano demonstrację studentów przeciwko odejściu ze stanowiska rektora UW prof. H. Samsonowicza, przerywając prowadzone zajęcia,- na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego część studentów zaczęła nosić opaski biało-czer-wone, protestując w ten sposób przeciwko ustąpieniu prof. H. Samsonowicza ze stanowiska rektora UW,- na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego 40 pracowników naukowych przerwało na okres 15 minut zajęcia, protestując w ten sposób przeciwko ustąpieniu prof. H. Samsonowicza ze stanowiska rektora UW,- na terenie osiedla „Niedźwiadek" w Ursusie zorganizowano protestacyjny spacer w czasie nadawania głównego wydania dziennika telewizyjnego.
 • 26 kwietnia 1982
  dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych w Poznaniu otrzymał anonimowy telefon o podłożeniu pod budynek ładunku wybuchowego.
 • 26 kwietnia 1982
  we Wrocławiu ujawniono 8-osobową nieformalną grupę pracowników różnych zakładów pracy, która zajmowała się sporządzaniem i kolportażem nielegalnych wydawnictw i ulotek. Podczas przeszukań zakwestionowano 4,7 tysiąca nielegalnych czasopism i ulotek.
 • 26 kwietnia 1982
  w ośrodku odosobnienia w Głogowie internowani zbojkotowali zorganizowane spotkanie z lektorami KC (na spotkanie nie przybył nikt z internowanych).
 • 26 kwietnia 1982
  260 pracowników Wydziału Głównego Mechanika w Zakładach Włókien Chemicznych [im. Klementa Gottwalda] „Chemitex-Celwiskoza" w Jeleniej Górze podpisało petycję, domagającą się przywrócenia do pracy kierownika wydziału zwolnionego za niewywiązywanie się z obowiązków służbowych
 • 26 kwietnia 1982
  w Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia" w Szczecinie zniszczono 2 flagi o barwach narodowych.