www.13grudnia.org.pl to oficjalna strona Stowarzyszenia 13grudnia. Znajdziecie Państwo tutaj fakty dotyczące Stanu Wojennego oraz istotne informacje historyczne, mnóstwo zdjęć, a także komentarze niezależnych ekspertów. Oto kilka linków, dzięki którym szybko można przejrzeć treść portalu: Stan Wojenny - informacje ogólne, Lista ofiar Stanu Wojennego, Artykuły historyczne ułożone względem autorów, Filmy dotyczące Stanu Wojennego i okresu PRL, Wystawa historyczna "Za chleb i wolność", Facebook Stowarzyszenia 13grudnia, YouTube - kanał Stowarzyszenia, Statut Stowarzyszenia, Kontakt


Wspomnijmy śp. Kornela Morawieckiego75 rocznica wybuchu Powstania WarszawskiegoNarodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
Ostatnie słowo Księdza Gurgacza - Leszek Czajkowski


Najnowsze artykuły

StanisławMichalkiewicz's picture
Pan prezydent Bronisław Komorowski zachęca, a klub Platformy Obywatelskiej chce uchwalić, by 4 czerwca każdego roku, w rocznicę tzw. kontraktowych wyborów, był obchodzony jako Dzień Wolności i Praw Obywatelskich. Kto by pomyślał, że Umiłowanych Przywódców trzymają się takie wyrafinowane żarty! Propozycja, by 4 czerwca obchodzić Dzień Wolności, czy Praw Obywatelskich bez wątpienia należy do kategorii żartów, nawet jeśli nikomu nie przyświecała taka intencja. Żeby lepiej zrozumieć groteskowy charakter tej propozycji, trzeba cofnąć się do 6 lutego 1989 roku. Tego dnia, jak pamiętamy, rozpoczęło...

Wydarzyło się w stanie wojennym

 • 17 listopada 1982
  w Rybniku ujawniono 3-osobową nieformalną grupę, która zajmowała się sporządzaniem i kolportażem ulotek, zakwestionowano l powielacz elektryczny produkcji zachodnioniemieckiej.
 • 17 listopada 1982
  7 pracowników sezonowych w punkcie skupu buraków cukrowych w miejscowości Witonia nie przystąpiło do pracy na skutek obniżenia zarobków w wyniku skrócenia dnia pracy.
 • 17 listopada 1982
  w Dyrekcji Okręgu Poczyt i Telekomunikacji w Szczecinie podpalono materiały propagandowe Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
 • 17 listopada 1982
  w Spółdzielni Inwalidów „Noma" [Warszawskie Zakłady Kaletnicze] w Warszawie-Wawer zorganizowano zbiórkę pieniędzy na cele organizacyjne NSZZ „Solidarność".