Nowy Sącz
w Nowotarskich Zakładach Przemysłu Skórzanego „Podhale" w Nowym Targu na okres 15 minut przerwało pracę 12 osób na dwóch wydziałach zatrudniających łącznie 550 pracowników, w Fabryce Maszyn Wiertniczych i Górniczych „Glinik" w Gorlicach przerwało pracę na okres 20 minut 100 osób na 250 pracowników zatrudnionych w tym zakładzie,w Fabryce Sprzętu Sportowego „Polsport" w Szaf-larach 15 pracowników pozorowało pracę, w Zakopiańskich Zakładach Wzorcowych Spółdzielni Rzemiosła Artystycznego „Cepelia" w Zakopanem na okres 3 godzin przerwało pracę 74 pracowników na 348 zatrudnionych,