Koszalin
w rejonie katedry w Kołobrzegu agresywna grupa licząca około 200 osób usiłowała zorganizować demonstrację - w czasie rozpraszania zatrzymano 20 osób.- w Koszalinie ujawniono 4-osobową nielegalną organizację, występującą pod nazwą Front Demokratyczny, której członkowie zajmowali się kolportażem ulotek