• 7 listopada 1982

  Wrocław
  we Wrocławiu zatrzymano 5 członków zakonspirowanego RKS NSZZ „Solidarność", a wśród nich kolejnego przewodniczącego RKS Bednarza
 • 7 listopada 1982

  Szczecin
  w Szczecinie ujawniono 3-osobową nieformalną grupę, która zajmowała się niszczeniem nagrobków działaczy ruchu robotniczego na Cmentarzu Centralnym w tym mieście.
 • 7 listopada 1982

  Olsztyn
  13 pracowników sezonowych zatrudnionych w Cukrowni „Kętrzyn" [w Kętrzynie] przerwało pracę na okres 100 minut, domagając się podwyżki płac.
 • 7 listopada 1982

  Krosno
  w Krośnie ujawniono 4-osobową nieformal-ną grupę, która zajmowała się drukowaniem i kolportażem ulotek; w czasie przeszukań zakwestionowano l powielacz i l maszynę do pisania.
 • 7 listopada 1982

  Częstochowa
  w miejscowości Wrzosowa uszkodzono grób żołnierzy radzieckich.
 • 8 listopada 1982

  Zamośc
  w Zamościu zorganizowano w prywatnym mieszkaniu nielegalne zebranie 7 członków KPN, na którym omawiano taktykę dalszego działania.
 • 8 listopada 1982

  Wrocław
  we Wrocławiu na falach ultrakrótkich w godzinach 22.40-23.30 została nadana audycja „Radio Solidarność" - nadajnik automatyczny, pracujący bez obsługi, został zlokalizowany i zlikwidowany.
 • 8 listopada 1982

  Wałbrzych
  w Zakładzie Karnym w Kłodzku 40 skazanych z dekretu o stanie wojennym odmówiło spożycia śniadania,- w godzinach wieczornych w Świdnicy na falach ultrakrótkich nadano 16-minutową audycję „Radio Solidarność".
 • 8 listopada 1982

  Toruń
  o godzinie 21°° w Toruniu na falach ultrakrótkich nadano 6,5-minutową audycję „Radio «Solidarność»"
 • 8 listopada 1982

  Lublin
  w Fabryce Samochodów Ciężarowych [im. B. Bierutaj w Lublinie zniszczono dekorację okolicznościową z okazji 65. rocznicy Rewolucji Październikowej.
 • 8 listopada 1982

  Kalisz
  w Ostrowiu Wielkopolskim ujawniono 4-osobową nieformalną grupę, która zajmowała się drukowaniem i kolportażem ulotek; w czasie przeszukań zakwestionowano l powielacz, l maszynę do pisania, 3 ryzy papieru.
 • 9 listopada 1982

  Warszawa
  w przejściu podziemnym na skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich nadano przez urządzenie megafonizacyjne przemówienie Zbigniewa Bujaka.
 • 9 listopada 1982

  Katowice
  w Wodzisławiu Śląskim ujawniono 4-osobo-wą nieformalną grupę, która zajmowała się kolportażem ulotek; zakwestionowano 100 ulotek, przygotowanych do rozpowszechnienia,w Katowicach ujawniono nieformalną 3-osobową grupę kolporterów ulotek.
 • 9 listopada 1982

  Gdańsk
  w Gdańsku nadano 6-minutową audycję na falach ultrakrótkich „Radio Solidarność" - w Gdańsku ujawniono 5-osobową nieformalną grupę młodzieżową działającą w n Liceum Ogólnokształcącym [im. dr Władysława PniewskiegoJ oraz w Technikum Łączności, która zajmowała się kolportażem ulotek; zakwestionowano 96 ulotek, przygotowanych do rozpowszechnienia.
 • 10 listopada 1982

  Łódź
  Zakładach Tekstylno-Konfekcyjnych „Teofilów" w Łodzi przerwało pracę na okres 5 minut 150 pracowników,w Pabianickich Zakładach [Tkanin] Technicznych w Pabianicach na okres 2,5 godzin przerwało pracę 30 osób, w XII Liceum Ogólnokształcącym [im. S. Wyspiańskiego] w Łodzi grupa 100 uczniów zorganizowała tzw. przerwę ciszy,na Wydziale Filologii Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi w holu na okres 20 minut zebrała się o godzinie 12°° grupa 80 studentów,od wczesnych godzin południowych przed kościołem św. Krzyża w Łodzi zaczęły gromadzić się pojedyncze osoby
 • 10 listopada 1982

  Zamośc
  w Zakładach Przemysłu Odzieżowego „Delia" w Zamościu przerwało pracę na okres 15 minut 30 osób.
 • 10 listopada 1982

  Włocławek
  we [Włocławskich] Zakładach Ceramiki Stołowej [im. Rewolucji 1905 r.] „Cerpol" we Włocławku przerwało pracę 15 pracowników na dwie godziny.
 • 10 listopada 1982

  Wrocław
  przed godziną 6°° przy bramie Zakładów „Delta-Hydral we Wrocławiu grupa 250 pracowników zaczęła wznosić wrogie okrzyki, w czasie przerwy śniadaniowej na placu fabrycznym w Zakładach „Pilmet" we Wrocławiu zebrała się grupa 100 pracowników, która usiłowała zorganizować masowe śpiewanie pieśni religijnych, w Dolnośląskich Zakładach [Wytwórczych] Maszyn Elektrycznych „Dolmel" we Wrocławiu przerwały pracę 2 osoby,w Spółdzielni Pracy [Inwalidów] Niewidomych „Dolsin" we Wrocławiu przerwało pracę 10 pracowników na 50 zatrudnionych,na budowie osiedla mieszkaniowego Zakrzów we Wrocławiu przerwało pracę 100 osób zatrudnionych w Przedsiębiorstwie Budownictwa Uprzemysłowionego Wrocław,w Zakładach „Weltex" we Wrocławiu na Wydziale Przędzalni 40 pracowników odśpiewało hymn państwowy i pieśni religijne,w Zakładach „Delta-Hydral" we Wrocławiu na okres 20 minut na dwóch wydziałach produkcyjnych przerwało pracę 280 osób,w Zakładach „Hutmen" we Wrocławiu na Wydziale Ciągami na okres 20 minut przerwało pracę 15 pracowników,w Zakładach „Wrozamet" we Wrocławiu na okres 20 minut przerwało pracę 20 pracowników, w Miejskim Przedsiębiorstwie Transportu i Sprzętu Budowlanego we Wrocławiu przerwało pracę 70 kierowców na 186 pracowników na okres kilku godzin,
 • 10 listopada 1982

  Wałbrzych
  w Dzierżoniowie ok. godziny 15 na Rynku zebrała się agresywna 50-osobowa grupa, która zaczęła obrzucać kamieniami funkcjonariuszy MO — w czasie rozpraszania zatrzymano 18 osób,- o godzinie 16°° na Rynku zebrała się agresywna 100--osobowa grupa, która została rozproszona w trakcie legitymowania - zatrzymano 13 osób,- w II Liceum Ogólnokształcącym w Wałbrzychu grupa 120 uczniów zorganizowała tzw. przerwę ciszy.
 • 10 listopada 1982

  Warszawa
  o godz. 545 na pętli tramwajowej przy Fabryce Samochodów Osobowych w Warszawie grupa ok. 300 pracowników rozwinęła transparent z napisem „Niech żyje «Solidarność»" i w szyku zwartym udała się na teren fabryki,w II Liceum Ogólnokształcącym [im. Stefana Batorego] w Warszawie zorganizowano tzw. przerwę ciszy, w VI Liceum Ogólnokształcącym [im. Tadeusza Rejtana| w Warszawie zorganizowano tzw. przerwę ciszy,- w IX Liceum Ogólnokształcącym [im. Klementyny Hoffmanowej] w Warszawie zorganizowano tzw. przerwę ciszy,w IV Liceum Ogólnokształcącym [im. Adama Mickiewicza] w Warszawie zorganizowano tzw. przerwę ciszy,w VII Liceum Ogólnokształcącym [im. Juliusza Słowackiego] w Warszawie zorganizowano tzw. przerwę ciszy,w LVI Liceum Ogólnokształcącym [im. Leona Krucz-kowskiego] w Warszawie zorganizowano tzw. przerwę ciszy,w XLVII Liceum Ogólnokształcącym [im. Stanisława Wyspiańskiego] w Warszawie zorganizowano tzw. przerwę ciszy,o godz. 12°° w gmachu głównym Politechniki Warszawskiej w Warszawie grupa 150 studentów usiłowała zorganizować nielegalny wiec,na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej przy ul. Nowowiejskiej grupa 200 studentów usiłowała zorganizować nielegalną demonstrację, w Szkole Głównej Planowana i Statystyki w Warszawie grupa 110 studentów usiłowała zorganizować nielegalny wiec,w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego - Akademia Rolnicza w Warszawie grupa 400 studentów usiłowała zorganizować nielegalny wiec, w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie grupa 60 studentów usiłowała zorganizować nielegalny wiec,na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie o godz. 12 zebrało się ok. 1500 studentów, skandowano różne hasła, np.: „Uwolnić Wałęsę", „Uwolnić Bujaka", „»Solidarność» zwycięży", „Nowe związki na Powązki",