• 29 grudnia 1982

  Lublin
  pogróżkowy anonim otrzymała pracownica Lubelskich Fabryk Wag w związku ze złożeniem przez nią obciążających zeznań w czasie procesu działaczy NSZZ „Solidarność"
 • 29 grudnia 1982

  Bielsko - Biała
  w Fabryce Śrub w Żywcu zorganizowano zbiórkę pieniędzy na cele organizacyjne NSZZ „Solidarność"
 • 30 grudnia 1982

  Legnica
  w Głogowie „Radio Solidarność" na falach ultrakrótkch nadało o godz. 20.48 12-minutową audycję.
 • 31 grudnia 1982

  Katowice
  w Hucie „Batory" w Chorzowie na Wydziale Stalowni uszkodzono 4 szafy sterownicze.
 • 31 grudnia 1982

  Gdańsk
  aktywista nowego związku zawodowego - pracownik Zakładów Urządzeń Okrętowych „Hydroster" w Gdańsku - otrzymał pogróżkowy telefon anonimowy.
 • 31 grudnia 1982

  Częstochowa
  w budynku Komitetu Miejskiego PZPR w Myszkowie wybito szyby.
 • 31 grudnia 1982

  Ciechanów
  w Ciechanowie oblano farbą tablicę informacyjną Zarządu Miejskiego ZSMP.