Lublin
pogróżkowy anonim otrzymała pracownica Lubelskich Fabryk Wag w związku ze złożeniem przez nią obciążających zeznań w czasie procesu działaczy NSZZ „Solidarność"