• 15 grudnia 1982

  Warszawa
  pogróżkowy anonim otrzymali pracownicy radiowęzła Zakładów Wytwórczych Lamp Elektrycznych w Warszawie.
 • 15 grudnia 1982

  Katowice
  strajki miały miejsce w następujących zakładach pracy:- Kopalnia Węgla Kamiennego „ZMP - zakończył się w tym samym dniu,- Kopalnia Węgla Kamiennego „XXX-lecia PRL"- zakończył się w tym samym dniu,- Kopalnia Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy"- zakończył się w tym samym dniu,- Kopalnia Węgla Kamiennego „Ziemowit",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Andaluzja",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Wujek",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Jastrzębie",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Moszczenica",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Borynia",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Bolesław Śmiały" - Kopalnia Węgla Kamiennego „Piast",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Halemba",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Nowa Ruda",- Kopalnia Węgla Kamiennego „l Maja" - w tym samym dniu strajk został zakończony,- Kopalnia Węgla Kamiennego „Lenin",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Brzeszcze",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Staszic",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Wieczorek",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Rozbrat",- Kopalnia Węgla Kamiennego „Julian",- Huta „Katowice",- Zakłady „Zremb",- Fabryka Samochodów Małolitrażowych,- Raciborska Fabryka Kotłów „Rafako",- Huta „Baildon",- Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych [„Fazos"],- Zakład Remontowy Przemysłu Metali Nieżelaznych
 • 15 grudnia 1982

  Katowice
  w Elektrowni „Siersza Wodna" w Trzebini, na skutek przerwania wału na żużlowisku, nastąpiło zalanie stacji pomp bagrowni, co spowodowało wyłączenie turbozespołów o mocy 500 MW.
 • 16 grudnia 1982

  Wrocław
  w Dolnośląskich Zakładach [Wytwórczych] Maszyn Elektrycznych „Dolmel" we Wrocławiu na kilku wydziałach ustawiono prowizoryczne ołtarzyki,- o godz. 21°° we Wrocławiu „Radio Solidarność" na falach ultrakrótkich nadało 15-minutową audycję,- o godz. 21.05 z innego nadajnika na falach ultrakrótkich we Wrocławiu nadało audycję „Radio Solidarność".
 • 16 grudnia 1982

  Warszawa
  w przejściu podziemnym przy Fabryce Samochodów Osobowych w Warszawie ułożono krzyż z zapalonych zniczy, przy którym umieszczono transparent „Pamięci poległych stoczniowców i górników".
 • 16 grudnia 1982

  Toruń
  w Toruniu zablokowano zamki w 10 kioskach „Ruchu".
 • 16 grudnia 1982

  Siedlce
  na stacji kolejowej Życzyn 7 pracowników PKP odmówiło przystąpienia do pracy, domagając się ubrań roboczych.
 • 16 grudnia 1982

  Poznań
  w Akademii Rolniczej w Poznaniu grupa 45 studentów w holu głównym zorganizowała o godzinie 12°° milczącą demonstrację,
 • 16 grudnia 1982

  Olsztyn
  w Olsztynku ujawniono 5-osobową grupę o zabarwieniu profaszystowskim wśród uczniów miejscowych szkół ponadpodstawowych.
 • 16 grudnia 1982

  Kraków
  w X Liceum Ogólnokształcącym [im. Komisji Edukacji Narodowej] w Krakowie podczas przerwy grupa 30 uczniów zaczęła wznosić wrogie okrzyki, o godzinie 21.00 w Krakowie na falach ultrakrótkich nadano 2-minutową audycję „Radio Solidarność"
 • 16 grudnia 1982

  Kielce
  80 junaków z 14 Oddziału Obrony Cywilnej zatrudnionych w Fabryce Samochodów Specjalizowanych „Polmo-SHL" w Kielcach odmówiło przystąpienia do pracy, żądając spełnienia uprzednio zgłoszonych postulatów socjalnych i płacowych
 • 16 grudnia 1982

  Katowice
  przed krzyżem na terenie Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek" masowo składano wieńce i kwiaty — zatrzymano do wyjaśnienia 78 osób
 • 16 grudnia 1982

  Częstochowa
  o godz. 16.30 w alei Sienkiewicza w Częstochowie ułożono przez grupę 70 osób krzyż z kotwicą, przy którym zebrała się grupa 3 tysięcy osób, wznosząc okrzyki: „WRONa - zdycha", „WRONa - skona", „Niech żyje Solidarność", „Precz z reżimem", „ZOMO darmozjady - gestapo". W czasie działań rozpraszających zatrzymano 26 osób.
 • 16 grudnia 1982

  Bydgoszcz
  na drzwiach mieszkania zajmowanego przez dyrektora wydziału Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wymalowano pogróżkowy napis.
 • 17 grudnia 1982

  Warszawa
  w [Państwowym] Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym w Warszawie grupa 200 pracowników podpisała petycję, protestującą przeciwko przeniesieniu l pracownika do innej pracy.
 • 17 grudnia 1982

  Szczecin
  o godz. 18.50 po zakończeniu mszy [św.] w katedrze w Szczecinie grupa 500 osób przeszła przez centralny plac miasta Bramę Portową wznosząc okrzyki: „Niech żyje «Solidarność»", „Chodźcie z nami" - po demonstracji sił oddziałów zwartych tłum rozproszył się - zatrzymano 4 osoby.
 • 17 grudnia 1982

  Lublin
  w 4 budynkach akademickich w Lublinie przy ul. Langiewicza zapalono 40 świec w oknach, wygaszając uprzednio światła
 • 18 grudnia 1982

  Szczecin
  w Fabryce Samochodów „Polmo" w Szczecinie zorganizowano zbiórkę pieniędzy na cele NSZZ „Solidarność".
 • 18 grudnia 1982

  Skierniewice
  w Żyrardowie w zakładach pracy rozpoczęto sprzedaż cegiełek na fundusz związkowy NSZZ „Solidarność" w cenie po 50 i 100 złotych.
 • 18 grudnia 1982

  Leszno
  w klasztorze oo. Filipinów w Glogówku odbyły się rekolekcje dla b. internowanych z Poznania i Piły - rekolekcje miały charakter prosolidarnościowy.