Wrocław
w Dolnośląskich Zakładach [Wytwórczych] Maszyn Elektrycznych „Dolmel" we Wrocławiu na kilku wydziałach ustawiono prowizoryczne ołtarzyki,- o godz. 21°° we Wrocławiu „Radio Solidarność" na falach ultrakrótkich nadało 15-minutową audycję,- o godz. 21.05 z innego nadajnika na falach ultrakrótkich we Wrocławiu nadało audycję „Radio Solidarność".