Bydgoszcz
na drzwiach mieszkania zajmowanego przez dyrektora wydziału Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wymalowano pogróżkowy napis.