Poznań
w Akademii Rolniczej w Poznaniu grupa 45 studentów w holu głównym zorganizowała o godzinie 12°° milczącą demonstrację,