• 19 listopada 1982

  Leszno
  45 pracowników Wydziału W-2 Zakładu Urządzeń Gazowniczych" „Gazomet" w Rawiczu wystosowało do dyrekcji petycję, protestującą przeciwko zwolnieniu z pracy l pracownika.
 • 19 listopada 1982

  Jelenia Góra
  w miejscowości Zawidów usiłowano podpalić budynek Urzędu Miejskiego.
 • 19 listopada 1982

  Częstochowa
  w Częstochowskich Zakładach Przemysłu Lniarskiego „Warta" w Częstochowie zniszczono tablicę informacyjną grupy inicjatywnej w sprawie utworzenia nowego związku zawodowego.
 • 20 listopada 1982

  Katowice
  w przepompowni kwasów ponitracyjnych na Wydziale Nitrogliceryny w Zakładach Tworzyw Sztucznych „Erg" w Bieruniu Starym nastąpiła eksplozja, w wyniku której uszkodzony został budynek - straty materialne ok. l miliona złotych.
 • 20 listopada 1982

  Gorzów Wielkopolski
  w Zakładach Włókien Chemicznych „Chemitex-Stilon" w Gorzowie Wielkopolskim zniszczono tablicę informacyjną grupy inicjatywnej w sprawie utworzenia nowego związku zawodowego.
 • 21 listopada 1982

  Katowice
  na cmentarzu żołnierzy w Katowicach zniszczono 35 płyt nagrobkowych.
 • 22 listopada 1982

  Łódź
  w kościele oo. Jezuitów w Łodzi odbyło się nielegalne zebranie 5 pracowników z Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego „Polania" oraz l księdza, na którym omawiano dalszą taktykę działania i stosunek do nowo utworzonych związków zawodowych.
 • 22 listopada 1982

  Zamośc
  na stacji kolejowej w Zamościu zorganizowano wśród pracowników zbiórkę pieniędzy na opłacenie mszy [św.] z okazji „święta kolejarzy" w dniu 25 bm.
 • 22 listopada 1982

  Wałbrzych
  na stacji kolejowej Kamieniec Ząbkowicki zorganizowano wśród pracowników zbiórkę pieniędzy na opłacenie mszy [św.] z okazji święta kolejarzy w dniu 25 listopada br.
 • 22 listopada 1982

  Warszawa
  uprowadzono do Berlina Zachodniego samolot PLL LOT, odbywający rejs na trasie Wrocław-Warszawa; uprowadzenia dokonał członek zespołu ochrony - funkcjonariusz Komendy Stołecznej MO
 • 22 listopada 1982

  Szczecin
  kierownik Wydziału W-2 w Stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie otrzymał pogróżkową ulotkę.
 • 22 listopada 1982

  Piła
  w Zakładach Sprzętu Oświetleniowego„Połam" w Pile zorganizowano zbiórkę pieniędzy na pomoc dla osób internowanych i ich rodzin. - w Pile ujawniono nieformalną 11-osobową grupę, złożoną z pracowników miejscowych zakładów pracy, która obok prowadzenia nielegalnej działalności w ramach NSZZ „Solidarność" zajmowała się kolportażem i sporządzaniem ulotek; w trakcie przeszukali zakwestionowano l urządzenie powielające typu „sitoramka".
 • 22 listopada 1982

  Opole
  na węźle kolejowym w Opolu zorganizowano zbiórkę pieniędzy na mszę [św.] z okazji święta kolejarzy w dniu 25 bm.
 • 22 listopada 1982

  Leszno
  w miejscowości Góra ujawniono 3-osobową grupę nieletnich - uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy pod namową osób dorosłych zajmowali się kolportażem dostarczanych im ulotek.
 • 22 listopada 1982

  Katowice
  w Kopalni Węgla Kamiennego „Jaworzno" [w Jaworznie] zorganizowano zbiórkę pieniędzy na mszę [św.] z okazji święta górników w dniu 4 grudnia br.
 • 22 listopada 1982

  Bielsko - Biała
  w Żywcu ujawniono 5-osobową nielegalną organizację pod nazwą Konfederacja Wolnej Młodzieży - KWM, której członkowie w Żywcu i na terenie gminy Milowice zajmowali się kolportażem ulotek. Do organizacji należeli uczniowie szkół ponadpodstawowych.
 • 24 listopada 1982

  Warszawa
  w Warszawie w środowisku adwokatów przystąpiono do zbierania podpisów pod petycją do władz w sprawie zwolnienia wszystkich internowanych
 • 24 listopada 1982

  Nowy Sącz
  w internacie Studium Wychowawczyń Przedszkoli w Rabce ujawniono 9-osobową nieformalną grupę uczniów, którzy zajmowali się kolportażem wykonywanych przez siebie plakatów i ulotek.
 • 25 listopada 1982

  Rzeszów
  na okres 30 minut przerwało pracę 35 pracowników Wydziału Szynkowni w Zakładach Mięsnych w Rzeszowie, protestując przeciwko nieodpowiednim warunkom socjalnym w zakładach.
 • 25 listopada 1982

  Katowice
  mieszkańcy Domu Górnika nr 3 Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek wystosowali do dyrekcji kopalni petycję, protestując przeciwko decyzji o przekazaniu tego budynku dla młodych małżeństw - w Katowicach oblano farbą tablicę pamiątkową poświęconą 26. rocznicy powstania Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej