Leszno
w miejscowości Góra ujawniono 3-osobową grupę nieletnich - uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy pod namową osób dorosłych zajmowali się kolportażem dostarczanych im ulotek.