Warszawa
w Warszawie w środowisku adwokatów przystąpiono do zbierania podpisów pod petycją do władz w sprawie zwolnienia wszystkich internowanych