Leszno
45 pracowników Wydziału W-2 Zakładu Urządzeń Gazowniczych" „Gazomet" w Rawiczu wystosowało do dyrekcji petycję, protestującą przeciwko zwolnieniu z pracy l pracownika.