Łódź
w kościele oo. Jezuitów w Łodzi odbyło się nielegalne zebranie 5 pracowników z Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego „Polania" oraz l księdza, na którym omawiano dalszą taktykę działania i stosunek do nowo utworzonych związków zawodowych.