Bielsko - Biała
w Żywcu ujawniono 5-osobową nielegalną organizację pod nazwą Konfederacja Wolnej Młodzieży - KWM, której członkowie w Żywcu i na terenie gminy Milowice zajmowali się kolportażem ulotek. Do organizacji należeli uczniowie szkół ponadpodstawowych.