Szczecin
kierownik Wydziału W-2 w Stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie otrzymał pogróżkową ulotkę.