Katowice
w przepompowni kwasów ponitracyjnych na Wydziale Nitrogliceryny w Zakładach Tworzyw Sztucznych „Erg" w Bieruniu Starym nastąpiła eksplozja, w wyniku której uszkodzony został budynek - straty materialne ok. l miliona złotych.