• 25 listopada 1982

  Bydgoszcz
  pracownik Bydgoskich Zakładów Gazowniczych w Bydgoszczy - członek grupy inicjatywnej w sprawie utworzenia nowego związku zawodowego- otrzymał pogróżkowy anonim.
 • 25 listopada 1982

  Białystok
  w Białymstoku zorganizowano nielegalne zebranie działaczy b. NSZZ „Solidarność", w trakcie którego postanowiono zintensyfikować zbieranie pieniędzy na cele organizacyjne oraz zorganizować punkt poligraficzny.
 • 26 listopada 1982

  Warszawa
  po zakończeniu na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie uroczystości pogrzebowych w związku ze śmiercią Grażyny Kuroń, w których uczestniczyło ok. 2 tysiące osób, z cmentarza na ul. Powązkowską wyszła w szyku zwartym grupa 50 osób z flagą biało-czerwoną i po przejściu ok. 150 metrów chodnikiem rozproszyła się.
 • 27 listopada 1982

  Warszawa
  żołnierz odbywający zasadniczą służbę wojskową usiłował uprowadzić w Porcie Centralnym Warszawa-Okecie samolot Węgierskich Linii Lotniczych ,,Malev".
 • 30 listopada 1982

  Warszawa
  w Warszawie dokonano zatrzymania 5-osobowej grupy osób, wchodzących w skład tzw. Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu [„Solidarność"] - w wyniku przeprowadzonych przeszukań zakwestionowano 400 egz. wydawnictw i ulotek, przygotowanych do rozpowszechnienia.
 • 30 listopada 1982

  Słupsk
  w Słupsku ujawniono nielegalną organizację pod nazwą Okręgowy Komitet Oporu, w skład której wchodziło 11 osób dorosłych - zakwestionowano 5 ryz papieru
 • 30 listopada 1982

  Katowice
  w Państwowej Inspekcji Radiowej w Katowicach przecięto 5 kabli antenowych, powodując przerwę w nasłuchu na falach ultrakrótkich.
 • 1 grudnia 1982

  Toruń
  w Toruniu ujawniono nielegalną organizacją pod nazwą Organizacja Wolnej Młodzieży Polskie „Wiarus 80" w składzie 5 osób, zakwestionowane l maszynę do pisania.
 • 3 grudnia 1982

  Ostrołęka
  w miejscowości Ostrowie gmina Sońsk dokonano sakralizacji szkoły podstawowej.
 • 3 grudnia 1982

  Lublin
  członek grupy inicjatywnej nowego związku zawodowego - pracownik Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego [,,PZL-Świdnik"] w Świdniku - otrzymał pogróżkowy telefon anonimowy.
 • 3 grudnia 1982

  Kraków
  w Kombinacie Hutniczym im. Lenina w Krakowie zniszczono tablicę informacyjną nowego związku zawodowego.
 • 3 grudnia 1982

  Gdańsk
  pogróżko wy anonim otrzymał pracownik Wydziału III KW MO w Gdańsku.
 • 4 grudnia 1982

  Warszawa
  komendant Placówki ORMO w Zakładach Mechanicznych „Ursus" w Warszawie otrzymał 4 anonimy pogróżkowe.
 • 4 grudnia 1982

  Płock
  36 pracowników kotłowni w Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego „Cotex" w Płocku wystosowało petycję żądając w niej podwyżki uposażeń.
 • 7 grudnia 1982

  Łódź
  w Zakładach Przemysłu Barwników „Organika-Boruta" w Zgierzu 180 junaków z Oddziału Obrony Cywilnej nie przystąpiło do pracy, domagając się poprawy warunków socjalnych.
 • 7 grudnia 1982

  Gorzów Wielkopolski
  w Gorzowie Wielkopolskim ujawniono nieformalną 7-osobową grupę, która zajmowała się kolportażem nielegalnych wydawnictw; zakwestionowano ponad tysiąc wydawnictw, przygotowanych do rozpowszechnienia.
 • 8 grudnia 1982

  Wrocław
  we Wrocławiu ujawniono 11-osobową nieformalną grupę, która w ramach zakonspirowanych struktur NSZZ „Solidarność" zajmowała się sporządzaniem i drukiem nielegalnych wydawnictw i ulotek, zakwestionowano 150 matryc koloidalnych, 7 ryz papieru.
 • 8 grudnia 1982

  Warszawa
  w Warszawie ujawniono nieformalną 7-osobową grupę, która zajmowała się sporządzaniem i drukiem nielegalnych wydawnictw. Grupa dysponowała kserografem, maszyną offsetową, 2 składopisami, l powielaczem elektrycznym, kasztami drukarskimi. Zakwestionowano czcionki drukarskie w dużej ilości, 266 ryz papieru, 200 wydawnictw,w Warszawie ujawniono nieformalną 5-osobową grupę, która zajmowała się kolportażem i drukiem ulotek; zakwestionowano 13 ryz papieru.
 • 8 grudnia 1982

  Gdańsk
  w Gdańsku nadano 2-minutową audycję „Radio Solidarność" na falach ultrakrótkich. 16 grudnia 400 uczniów ni Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku w czasie dużej przerwy zorganizowało milczący protestacyjny spacer,o godz. 12°° w holu głównym Politechniki Gdańskiej grupa 150 studentów zorganizowała 15-minutową milczącą demonstrację.o godz. 14°° przed pomnikiem Stoczniowców w Gdańsku 1000 osób wznosiło okrzyki: „Niech żyje Solidarność", „Solidarność zwycięży", o godz. 15°° przed hotelem „Monopol" w Gdańsku uformował się 3-tysięczny tłum, który ruszył w kierunku ulicy Łagiewniki, wznosząc okrzyki: „Pod pomnik". „Pod Sobieskiego", „Solidarność", „Chodźcie z nami". Po przystąpieniu do legitymowania, tłum rozproszył się, zatrzymano 90 osób
 • 9 grudnia 1982

  Wrocław
  w Zakładach „Fadroma" we Wrocławiu 35 pracowników na okres 15 minut przerwało pracę.