Bydgoszcz
pracownik Bydgoskich Zakładów Gazowniczych w Bydgoszczy - członek grupy inicjatywnej w sprawie utworzenia nowego związku zawodowego- otrzymał pogróżkowy anonim.