Gdańsk
w Gdańsku nadano 2-minutową audycję „Radio Solidarność" na falach ultrakrótkich. 16 grudnia 400 uczniów ni Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku w czasie dużej przerwy zorganizowało milczący protestacyjny spacer,o godz. 12°° w holu głównym Politechniki Gdańskiej grupa 150 studentów zorganizowała 15-minutową milczącą demonstrację.o godz. 14°° przed pomnikiem Stoczniowców w Gdańsku 1000 osób wznosiło okrzyki: „Niech żyje Solidarność", „Solidarność zwycięży", o godz. 15°° przed hotelem „Monopol" w Gdańsku uformował się 3-tysięczny tłum, który ruszył w kierunku ulicy Łagiewniki, wznosząc okrzyki: „Pod pomnik". „Pod Sobieskiego", „Solidarność", „Chodźcie z nami". Po przystąpieniu do legitymowania, tłum rozproszył się, zatrzymano 90 osób