Warszawa
w Warszawie dokonano zatrzymania 5-osobowej grupy osób, wchodzących w skład tzw. Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu [„Solidarność"] - w wyniku przeprowadzonych przeszukań zakwestionowano 400 egz. wydawnictw i ulotek, przygotowanych do rozpowszechnienia.