• 9 grudnia 1982

  Olsztyn
  w Lubawie na gorącym uczynku wykonywania wrogich napisów zatrzymano 5-osobową grupę nieletnich - uczniów miejscowej szkoły podstawowej.
 • 9 grudnia 1982

  Gdańsk
  w Gdańsku ujawniono 3-osobową nieformalną grupę wykonawców i kolporterów ulotek; zakwestionowano 1812 egzemplarzy ulotek i wydawnictw, przygotowanych do rozpowszechnienia.
 • 10 grudnia 1982

  Zamośc
  w Zakładach Mięsnych w Zamościu grupa 63 pracowników odmówiła pobrania wynagrodzenia za miesiąc listopad w związku z obniżeniem zarobków.
 • 10 grudnia 1982

  Słupsk
  w Lęborku ujawniono 5-osobową nieformalną grupę kolporterów ulotek.
 • 10 grudnia 1982

  Piła
  w miejscowości Trzcianka dokonano zbiórki pieniędzy na cele NSZZ „Solidarność" w miejscowych zakładach pracy.
 • 10 grudnia 1982

  Nowy Sącz
  w Nowym Sączu ujawniono 3-osobową nieformalną grupę kolporterów ulotek.
 • 10 grudnia 1982

  Katowice
  w Katowicach ujawniono nieformalną 5-osobową grupę kolporterów ulotek. - dyrektor i I sekretarz Komitetu Zakładowego PZPR w Kopalni Węgla Kamiennego „Komuna Paryska" [w Jaworznie] otrzymali pogróżkowe anonimy.
 • 10 grudnia 1982

  Bielsko - Biała
  50 junaków z Oddziału Obrony Cywilnej w Zakładzie Kuźniczym Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Ustroniu przerwało pracę na okres 60 minut, domagając się uregulowania spraw płacowych.
 • 11 grudnia 1982

  Gdańsk
  w Gdańsku ujawniono 4-osobową nieformalną grupę, która zajmowała się sporządzaniem i kolportażem ulotek; zatrzymano l osobę poszukiwaną oraz zakwestionowano 1000 egz. wydawnictw przygotowanych do rozpowszechnienia.
 • 11 grudnia 1982

  Częstochowa
  w Myszkowie obrzucono butelką z farbą budynek Komitetu Miejskiego PZPR.
 • 12 grudnia 1982

  Gdańsk
  w [Starogardzkich] Zakładach Farmaceutycznych „Polfa" w Starogardzie Gdańskim przedostało się do kanalizacji, a następnie do rzeki Wieżyca 200 kg roztworu cyjanku potasu.
 • 13 grudnia 1982

  Łódź
  przed krzyżem w kościele św. Krzyża w Łodzi grupa 150 osób w godzinach wieczornych zaczęła skandować hasła: „Nowe związki na Powązki", „Niech żyje «Solidarność»" -wśród zebranych kolportowano ulotki, nawołujące do zorganizowania demonstracji w dniu 16 bm.
 • 13 grudnia 1982

  Wrocław
  we Wrocławiu ujawniono 3-osobową nieformalną grupę kolporterów ulotek
 • 13 grudnia 1982

  Warszawa
  ok. godziny 18°° przed krzyżem kwiatowym przy kościele św. Anny na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie grupa 200 osób odśpiewała hymn państwowy ze zmienionym tekstem,w tym samym czasie na ulicy Traugutta w Warszawie grupa 100 osób zaczęła wznosić wrogie okrzyki przeciwko MO - zatrzymano 2 osoby.
 • 14 grudnia 1982

  Wałbrzych
  w Bielawie „Radio Solidarność" nadało 15-minutową audycję na falach ultrakrótkich.
 • 14 grudnia 1982

  Warszawa
  w Warszawie usiłowano podpalić mieszkanie zajmowane przez znanego z negatywnej postawy politycznej adwokata [Władysława] Siłę-Nowickiego
 • 14 grudnia 1982

  Tarnobrzeg
  w Elektrowni „Połaniec" [w Połańcu] prą cownicy przedsiębiorstwa „Energoprzem" zorganizowali zbieranie podpisów pod petycją, protestującą przeciwko zwolnieniu z pracy dwóch pracowników.
 • 14 grudnia 1982

  Szczecin
  w Szczecinie ujawniono nieformalną 3-osobową grupę, która zajmowała się drukowaniem i kolportażem ulotek i wydawnictw; zakwestionowano l urządzenie powielające typu „sitoramka", 892 ulotki i 4892 egzemplarze różnych wydawnictw, przygotowanych do rozpowszechnienia.
 • 14 grudnia 1982

  Rzeszów
  w Rzeszowie ujawniono 6-osobową nieformalną grupę kolporterów ulotek wśród uczniów szkół ponadpodstawowych.
 • 14 grudnia 1982

  Ciechanów
  w Zakładach „Połam" w Pułtusku zorganizowano zbiórkę pieniędzy na zakup mszy [św.J w związku z I rocznicą stanu wojennego