Łódź
przed krzyżem w kościele św. Krzyża w Łodzi grupa 150 osób w godzinach wieczornych zaczęła skandować hasła: „Nowe związki na Powązki", „Niech żyje «Solidarność»" -wśród zebranych kolportowano ulotki, nawołujące do zorganizowania demonstracji w dniu 16 bm.