Warszawa
ok. godziny 18°° przed krzyżem kwiatowym przy kościele św. Anny na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie grupa 200 osób odśpiewała hymn państwowy ze zmienionym tekstem,w tym samym czasie na ulicy Traugutta w Warszawie grupa 100 osób zaczęła wznosić wrogie okrzyki przeciwko MO - zatrzymano 2 osoby.