Ciechanów
w Zakładach „Połam" w Pułtusku zorganizowano zbiórkę pieniędzy na zakup mszy [św.J w związku z I rocznicą stanu wojennego