Gdańsk
w Gdańsku ujawniono 4-osobową nieformalną grupę, która zajmowała się sporządzaniem i kolportażem ulotek; zatrzymano l osobę poszukiwaną oraz zakwestionowano 1000 egz. wydawnictw przygotowanych do rozpowszechnienia.