Wałbrzych
w Bielawie „Radio Solidarność" nadało 15-minutową audycję na falach ultrakrótkich.