• 18 grudnia 1982

  Kraków
  w kościele pod wezwaniem św. Józefa w Krakowie zorganizowano nielegalne zebranie z udziałem 23 rolników, na którym omawiano program działalności opozycyjnej na wsi.
 • 19 grudnia 1982

  Leszno
  w Lesznie ujawniono 5-osobową nieformalną grupę, która zajmowała się wykonywaniem i kolportażem nielegalnych wydawnictw i ulotek
 • 20 grudnia 1982

  Radom
  w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym „Prebot" w Radomiu zorganizowano zbiórkę pieniędzy na pomoc dla rodzin internowanych pracowników zakładu.
 • 20 grudnia 1982

  Poznań
  zatrzymano 3-osobową grupę uczniów VIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, którzy dokonywali wrogich napisów.
 • 21 grudnia 1982

  Wrocław
  w zajezdni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu przeprowadzono zbiórkę pieniędzy dla osób represjonowanych.
 • 21 grudnia 1982

  Katowice
  w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Gliwicach nie zgłosiła się do pracy 4-osobowa brygada remontowa.
 • 22 grudnia 1982

  Wrocław
  zamalowano czerwoną farbą drzwi mieszkań, zajmowanych przez członków grupy inicjatywnej nowego związku zawodowego w Dolnośląskich Zakładach [Wytwórczych] Maszyn Elektrycznych „Dolmel" we Wrocławiu.
 • 22 grudnia 1982

  Warszawa
  w środowisku warszawskich plastyków przeprowadzono zbiórkę pieniędzy na cele organizacyjne NSZZ „Solidarność"
 • 22 grudnia 1982

  Lublin
  2 pracowników [Kraśnickiej] Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku - członków grupy inicjatywnej nowego związku zawodowego - otrzymało pogróżkowe telefony anonimowe.
 • 22 grudnia 1982

  Gdańsk
  zalano kwasem zamek w drzwiach mieszkania zajmowanego przez aktywistę nowego związku zawodowego - pracownika Zarządu Portu Gdańsk.
 • 23 grudnia 1982

  Lublin
  w Lublinie ujawniono 6-osobową nieformalną grupę, która zajmowała się kolportażem ulotek.
 • 23 grudnia 1982

  Koszalin
  w Koszalinie ujawniono 4-osobową nielegalną grupę kolporterów ulotek i nielegalnych wydawnictw.
 • 23 grudnia 1982

  Katowice
  dyrektor Kopalni Węgla Kamiennego „ZMP" w Żorach otrzymał pogróżkowy anonim.
 • 25 grudnia 1982

  Wrocław
  we Wrocławiu po zakończeniu pasterki w katedrze grupa 50 osób przed kościołem odśpiewała hymn „Solidarności".
 • 25 grudnia 1982

  Poznań
  na fonii I programu TV w Poznaniu „Radio Solidarność Wielkopolska" nadało 10-minutową audycję.
 • 25 grudnia 1982

  Kraków
  po zakończeniu pasterki w Bieńczycach w miejscu śmierci Włosika zebrała się 300-osobowa grupa, która wznosiła wrogie hasła i okrzyki.
 • 27 grudnia 1982

  Lublin
  wybito szyby w mieszkaniu zajmowanym przez funkcjonariusza Komisariatu MO w Bychawie.
 • 28 grudnia 1982

  Wrocław
  80 pracowników Wydziału P-2 w Zakładach „Dolmel" we Wrocławiu podpisało petycję domagając się zwolnienia skazanego działacza NSZZ „Solidarność".
 • 29 grudnia 1982

  Warszawa
  w Warszawie ujawniono 4-osobową nieformalną grupę, której członkowie, działając w ramach zakonspirowanych struktur NSZZ „Solidarność", zajmowali się kolportażem ulotek i wydawnictw nielegalnych - zakwestionowano 400 egz. nielegalnych czasopism, przygotowanych do rozpowszechnienia, w Warszawie ujawniono 5-osobową nielegalną organizację, występującą pod nazwą Komitet Porozumienia Międzyzakładowego „Solidarność", której członkowie zajmowali się kolportażem i planowali podjęcie działań terrorystycznych.
 • 29 grudnia 1982

  Poznań
  w Poznaniu ujawniono 13-osobową nieformalną grupę, której członkowie zajmowali się prowadzeniem zakonspirowanej działalności związkowej NSZZ „Solidarność" oraz kolportażem ulotek i nielegalnych wydawnictw.