Katowice
w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Gliwicach nie zgłosiła się do pracy 4-osobowa brygada remontowa.