Wrocław
80 pracowników Wydziału P-2 w Zakładach „Dolmel" we Wrocławiu podpisało petycję domagając się zwolnienia skazanego działacza NSZZ „Solidarność".