Warszawa
w środowisku warszawskich plastyków przeprowadzono zbiórkę pieniędzy na cele organizacyjne NSZZ „Solidarność"