Kraków
po zakończeniu pasterki w Bieńczycach w miejscu śmierci Włosika zebrała się 300-osobowa grupa, która wznosiła wrogie hasła i okrzyki.