Lublin
2 pracowników [Kraśnickiej] Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku - członków grupy inicjatywnej nowego związku zawodowego - otrzymało pogróżkowe telefony anonimowe.