Wrocław
zamalowano czerwoną farbą drzwi mieszkań, zajmowanych przez członków grupy inicjatywnej nowego związku zawodowego w Dolnośląskich Zakładach [Wytwórczych] Maszyn Elektrycznych „Dolmel" we Wrocławiu.