Kraków
w kościele pod wezwaniem św. Józefa w Krakowie zorganizowano nielegalne zebranie z udziałem 23 rolników, na którym omawiano program działalności opozycyjnej na wsi.