Koszalin
w Koszalinie ujawniono 4-osobową nielegalną grupę kolporterów ulotek i nielegalnych wydawnictw.