Poznań
w Poznaniu ujawniono 13-osobową nieformalną grupę, której członkowie zajmowali się prowadzeniem zakonspirowanej działalności związkowej NSZZ „Solidarność" oraz kolportażem ulotek i nielegalnych wydawnictw.