• 10 listopada 1982

  Częstochowa
  ok. godz. 16 pod klasztorem na Jasnej Górze w Częstochowie uformowała się 30-osobowa grupa b. internowanych i zaczęła śpiewać pieśni religijne, wokół zebrała się następna grupa licząca 450 osób- zatrzymano 5 osób,- w "Częstochowskiej Fabryce"" Artykułów Muzycznych „Melodia" w Częstochowie nie podjęło pracy 4 pracowników na 450 osób załogi,- 30 rolników ze wsi Lgota Błotna w gminie Lelów nie dostarczyło mleka do zlewni,- w Wydziale Narzędziowni Zakładów Elementów Wyposażenia Budownictwa „Metalplast" w Częstochowie na II zmianie 7 pracowników nie podjęło pracy.
 • 10 listopada 1982

  Chełm
  na cmentarzu w Chełmie ułożono krzyż z kwiatów i kolportowano wśród zebranych ulotki. - w miejscowości Dorohusk oblano farbą pomnik żołnierzy polskich i radzieckich
 • 10 listopada 1982

  Bydgoszcz
  w Fabryce Form Metalowych „Formetw Bydgoszczy 9 pracowników usiłowało zorganizowac strajk załogi,- ok. godz. 17.10 na Starym Rynku w Bydgoszczy rozproszono 100-osobową agresywną grupę. W czasie legitymowania zatrzymano 11 osób
 • 10 listopada 1982

  Bielsko - Biała
  w Fabryce Przemysłu Precyzyjnego „Prema-Befaret" w Bielsku-Białej 80 pracowników odmówiło spożycia posiłku regeneracyjnego - dyrekcja Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bielsku-Białej otrzymała anonimowy telefon o podłożeniu pod budynek ładunku wybuchowego,- w Oświęcimiu usiłowano podpalić garaż należący do Komendy Miejskiej MO.
 • 10 listopada 1982

  Białystok
  o godz. 19.35 na ulicy Lipowej w Białymstoku zorganizowano protestacyjny spacer przeciwko stanowi wojennemu - w Bielsku Podlaskim obrzucono butelkami z benzyną budynek Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
 • 10 listopada 1982

  Biała Podlaska
  w Wojewódzkim Zakładzie Transporti Mleczarskiego w Białej Podlaskiej 79 pracownikóv odmówiło pobrania poborów za miesiąc październik br na skutek obniżenia zarobków.16 rolników ze wsi Szydłówka, gmina Olszanka nie dostarczyło mleka do zlewni.
 • 11 listopada 1982

  Łódź
  w godzinach wieczornych przy Grobie Nieznanego Żołnierz w Łodzi grupa ok. 300 osób wznosiła okrzyki: „Wałęsa. Słowik. Solidarność", „Wojsko z nami", „Milicja z nami",przy tablicy poświęconej Józefowi Piłsudskiemu w Łodzi zebrała się agresywna 300-osobowa grupa, która została rozproszona w czasie legitymowania - zatrzymano 17 osób.
 • 11 listopada 1982

  Wrocław
  w Wołowie ujawniono 5-osobową nieformalną grupę, która zajmowała się kolportażem ulotek i nielegalnych wydawnictw. W czasie przeszukań zakwestionowano 2 tysiące egzemplarzy wydawnictw, przygotowanych do rozpowszechnienia
 • 11 listopada 1982

  Warszawa
  po zakończeniu nabożeństwa w katedrze św. Jana w Warszawie tłum ok. 2500 osób zaczął przemieszczać się na plac Zamkowy, wykazując agresywną postawę - przystąpiono do jego rozpraszania, podczas legitymowania zatrzymano 60 osób.- 10 [!] listopada w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku 800 pracowników przed rozpoczęciem pracy zorganizowało protestacyjny spacer po terenie zakładu,- w Polskich Zakładach Optycznych w Warszawie przerwało pracę na okres 10 minut 9 pracowników z Wydziału Napraw,- w Zakładach Mechaniczno-Precyzyjnych „Mera-Błonie" w Błoniu na okres 20 minut przerwało pracę 20 pracowników,- w Przemysłowym Instytucie Telekomunikacji [Centrum Naukowo-Produkcyjnego Elektroniki Profesjonalnej „Unitra-Radwar"] w Warszawie 271 pracowników po zakończeniu pracy w sposób zorganizowany wymasze-rowało z terenu obiektu,- w Zakładzie Produkcji Pomocniczej Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Warszawie na okres 2 godzin przerwało pracę 20 pracowników,- w Zakładzie Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk „Unipan" w Warszawie zorganizowano dwie przerwy w pracy, w których uczestniczyło po 150 i 300 osób na 500 zatrudnionych. Każda z przerw trwała po 10 minut,- w Wydziale Dozoru Technicznego Polskich Linii Lotniczych „Lot" w Warszawie na okres 10 minut przerwało pracę 6 pracowników na 30 zatrudnionych.
 • 11 listopada 1982

  Toruń
  w godzinach wieczornych na terenie osiedla akademickiego w Toruniu studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zaczęli dokonywać chuligańskich wybryków w stanie nietrzeźwym. Władze uczelni zawiesiły zajęcia na uniwersytecie do dnia 18 listopada br. i podjęły decyzję o nowej rekrutacji do akademików.
 • 11 listopada 1982

  Siedlce
  ok. godz. 19°° po zakończeniu nabożeństwa w kościele w Garwolinie grupa 50 osób udała się pod tablicę Józefa Piłsudskiego, przy której odśpiewano hymn państwowy i zapalono znicze
 • 11 listopada 1982

  Rzeszów
  w miasteczku studenckim w Rzeszowie w godzinach popołudniowych ułożono z kwiatów krzyż, przy którym zapalano znicze.
 • 11 listopada 1982

  Opole
  w Zakładach Silników Elektrycznych „Besel" w Brzegu ujawniono 3-osobową nieformalną grupę, działającą w ramach NSZZ „Solidarność", która zajmowała się m.in. kolportażem ulotek.
 • 11 listopada 1982

  Kraków
  około godziny 18°° po zakończeniu nabożeństwa w katedrze na Wawelu tłum 2,5 tysiąca osób ruszył w kierunku miasteczka akademickiego w Krakowie wznosząc po drodze okrzyki: „Reżym precz", „WRONa skona", „Breżniew dziś - Jaruzelski jutro", „Niech żyje Wałęsa", „Niech żyje «Solidarność»" - do rozproszenia użyto sił zwartych, które zatrzymały 55 osób
 • 11 listopada 1982

  Katowice
  w Kopalni Węgla Kamiennego „Wawel" [w Rudzie Śląskiej] ujawniono 3-osobową nieformalną grupę, która zajmowała się zbieraniem składek na rzecz NSZZ „Solidarność" i kolportażem ulotek. - dyrektor Kopalni Węgla Kamiennego „Zabrze" [w Zabrzu] otrzymał anonimowy telefon o podłożeniu ładunku wybuchowego na szybie nr 5.
 • 11 listopada 1982

  Częstochowa
  po zakończeniu nabożeństwa na Jasnej Górze w Częstochowie ok. 1000 osób zaczęło skandować hasła „Uwolnić Lecha", „Reżim precz" - do rozproszenia użyto sił zwartych - zatrzymano 56 osób, - w Częstochowie zorganizowano nielegalne zebranie z udziałem 21 osób, m.in. studenci i uczniowie szkół ponadpodstawowych, na którym omawiano dalszą nielegalną działalność
 • 11 listopada 1982

  Ciechanów
  w szkole podstawowej w miejscowościSońsk ujawniono 4-osobową grupę występującą pod nazwą Samoobrona Polski Podziemnej
 • 11 listopada 1982

  Białystok
  w Białymstoku ujawniono 6-osobową nielegalną organizację wśród uczniów szkół ponadpod-stawowych pod nazwą Koronowane Orły - Młodzi Piłsudczycy, której członkowie planowali włączenie się do zajść ulicznych.
 • 12 listopada 1982

  Łódź
  na Wydziale Procesów Końcowych w Widzewskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego „ l Maja w Łodzi 11 pracowników odmówiło pobrania poborów za miesiąc październik na skutek ich obniżenia.
 • 12 listopada 1982

  Katowice
  w Gliwicach ujawniono nieformalną 3-osobową grupę kolporterów ulotek.