Toruń
w godzinach wieczornych na terenie osiedla akademickiego w Toruniu studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zaczęli dokonywać chuligańskich wybryków w stanie nietrzeźwym. Władze uczelni zawiesiły zajęcia na uniwersytecie do dnia 18 listopada br. i podjęły decyzję o nowej rekrutacji do akademików.