Katowice
w Kopalni Węgla Kamiennego „Wawel" [w Rudzie Śląskiej] ujawniono 3-osobową nieformalną grupę, która zajmowała się zbieraniem składek na rzecz NSZZ „Solidarność" i kolportażem ulotek. - dyrektor Kopalni Węgla Kamiennego „Zabrze" [w Zabrzu] otrzymał anonimowy telefon o podłożeniu ładunku wybuchowego na szybie nr 5.