Ciechanów
w szkole podstawowej w miejscowościSońsk ujawniono 4-osobową grupę występującą pod nazwą Samoobrona Polski Podziemnej