Białystok
w Białymstoku ujawniono 6-osobową nielegalną organizację wśród uczniów szkół ponadpod-stawowych pod nazwą Koronowane Orły - Młodzi Piłsudczycy, której członkowie planowali włączenie się do zajść ulicznych.