Częstochowa
ok. godz. 16 pod klasztorem na Jasnej Górze w Częstochowie uformowała się 30-osobowa grupa b. internowanych i zaczęła śpiewać pieśni religijne, wokół zebrała się następna grupa licząca 450 osób- zatrzymano 5 osób,- w "Częstochowskiej Fabryce"" Artykułów Muzycznych „Melodia" w Częstochowie nie podjęło pracy 4 pracowników na 450 osób załogi,- 30 rolników ze wsi Lgota Błotna w gminie Lelów nie dostarczyło mleka do zlewni,- w Wydziale Narzędziowni Zakładów Elementów Wyposażenia Budownictwa „Metalplast" w Częstochowie na II zmianie 7 pracowników nie podjęło pracy.