Rzeszów
w miasteczku studenckim w Rzeszowie w godzinach popołudniowych ułożono z kwiatów krzyż, przy którym zapalano znicze.