• 4 listopada 1982

  Kalisz
  w Kaliszu ujawniono 4-osobową nieformalną grupę, która zajmowała się sporządzaniem ulotek. W czasie przeszukań zakwestionowano 2000 egz. ulotek, przygotowanych do rozpowszechnienia, 3 ryzy papieru i l urządzenie powielające typu „sitoramka".
 • 4 listopada 1982

  Gorzów Wielkopolski
  na budynku Posterunku MO w miejscowość Pszczów wymalowano szubienicę,- na pomniku żołnierzy radzieckich w miejscowość Międzyrzecz wymalowano szubienicę.
 • 5 listopada 1982

  Lublin
  w Puławach 10 członków grup inicjatywnych w sprawie powołania nowych związków zawodowych z różnych zakładów pracy otrzymało pogróżkowe anonimy.
 • 5 listopada 1982

  Konin
  14-osobowa delegacja z udziałem księdza z miejscowej parafii zażądała od kierownika szkoły podstawowej w miejscowości Szczepidło wprowadzenia nauki religii w szkole.
 • 5 listopada 1982

  Gorzów Wielkopolski
  w Zakładach Włókien Chemicznych3 „Chemitex-Stilon" w Gorzowie Wielkopolskim w czasie pracy n zmiany przystąpienia do pracy odmówił l pracownik.
 • 5 listopada 1982

  Gdańsk
  w Tczewie oblano benzyną drzwi mieszkania zajmowanego przez pracownika Komitetu Miejskiego PZPR.
 • 5 listopada 1982

  Elbląg
  Komitet Miejski PZPR w Kwidzyniu otrzymał pogróżkowy anonim.
 • 5 listopada 1982

  Chełm
  w Chełmie członek grupy inicjatywnejw sprawie powołania nowego związku zawodowego w oddziale Państwowej Komunikacji Samochodowej [w Chełmie] został zastraszony przez dwóch NN osobników, którzy polecili mu odstąpić od dalszej działalności na rzecz powołania związku zawodowego.
 • 6 listopada 1982

  Łódź
  w Łodzi ujawniono 4-osobową nieformalną grupę, która zajmowała się drukowaniem i kolportażem ulotek, zakwestionowano l urządzenie powielające typu „sitoramka" i 4 ryzy papieru.
 • 6 listopada 1982

  Włocławek
  56 pracowników wystosowało petycję dodyrekcji Zakładów Azotowych we Włocławku, żądając podwyżki płac.
 • 6 listopada 1982

  Toruń
  grupa 100 rezerwistów wcielanych do jednostki wojskowej w Chełmnie zorganizowała na terenie miasta demonstrację, wznosząc okrzyki: „Niech żyje «Solidarność»".
 • 6 listopada 1982

  Tarnobrzeg
  w Tarnobrzegu ujawniono 4-osobową nieformalną grupę, która zajmowała się drukowaniem i kolportażem ulotek. W czasie przeszukań zakwestionowano l urządzenie powielające typu „sitoramka" i 2 ryzy papieru.
 • 6 listopada 1982

  Skierniewice
  w Skierniewicach ujawniono nieformalną 6-osobową grupę, która działając w ramach nielegalnych struktur NSZZ „Solidarność" zajmowała się kolportażem ulotek i wydawnictw; zakwestionowano l maszynę do pisania i 107 ulotek, przygotowanych do rozpowszechnienia.
 • 6 listopada 1982

  Siedlce
  24 pracowników sezonowych zatrudnionychw Cukrowni [im. F. Malinowskiego] w Sokołowie Podlaskim przerwało pracę na okres 60 minut, domagając się podwyżki zarobków.
 • 6 listopada 1982

  Kraków
  na Rynku Głównym w Krakowie z remontowanego budynku przez urządzenia megafonizacyjnc nadano kilkuminutowy program - komunikat „Solidarności".
 • 6 listopada 1982

  Kielce
  w parku miejskim w Skarżysku-Kamiennej podpalono okolicznościową dekorację z okazji 65. rocznicy Rewolucji Październikowej.
 • 6 listopada 1982

  Gdańsk
  w Gdańsku NN osobnicy sterroryzowali rodzinę funkcjonariusza VI Komisariatu MO w zajmowanym przez nią mieszkaniu i wybili szyby w oknach.
 • 6 listopada 1982

  Elbląg
  ordynator Szpitala Rejonowego w Kwidzyniu - członek Komitetu Centralnego PZPR - został zastraszony w swoim mieszkaniu przez NN osobnika.
 • 6 listopada 1982

  Bydgoszcz
  w miejscowości Kcynia zerwano flagę państwową.
 • 6 listopada 1982

  Bielsko - Biała
  w Wiśle na cmentarzu ewangelickim uszkodzono 4 nagrobki.