• 17 października 1982

  Częstochowa
  po zakończeniu nabożeństwa na Jasnej Górze tłum ok. 5 tysięcy osób zaczął wznosić okrzyki: „Uwolnić Lecha", „Zwyciężymy", „Polska nasza", „My chcemy papieża", „Skończyć wojnę" - zebrani odśpiewali „Hymn Solidarności",- w klasztorze na Jasnej Górze z udziałem 18 osób zorganizowano nielegalne zebranie aktywu NSZZ z terenu kraju, na którym omawiano taktykę działania i przygotowania do akcji protestacyjnej - strajku generalnego w dniu 10 listopada br
 • 18 października 1982

  Warszawa
  w Zakładach Wytwórczych Urządzeń Telefonicznych im. Komuny Paryskiej w Warszawie 12 pracowników nie przystąpiło do pracy,- w Zakładzie Kineskopów Kolorowych „Polkolor" w Iwicznej grupa 50 pracowników przerwała pracę po przerwie śniadaniowej na okres 15 minut.
 • 18 października 1982

  Bydgoszcz
  18 aktywistów Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Bydgoszczy otrzymało pogróżkowe anonimy.
 • 19 października 1982

  Warszawa
  w Drukarni im. Rewolucji Październikowej w Warszawie członkowie grupy inicjatywnej w sprawie utworzenia nowego związku zawodowego otrzymali anonimowe telefony pogróżkowe.
 • 19 października 1982

  Kraków
  w rejonie Domu Studenckiego „Kapi-tol" w Krakowie uformowała się grupa 2 tysięcy studentów, która zorganizowała 40-minutową „cichą demonstrację".
 • 19 października 1982

  Ciechanów
  załoga Zakładu Usług Mechanizacyjnych Spółdzielni Kółek Rolniczych w miejscowości Dzierzgowo wystosowała petycję do władz, zapowiadając w niej podjęcie strajku w przypadku nie usunięcia z zajmowanego stanowiska dotychczasowego kierownika.
 • 20 października 1982

  Wrocław
  we Wrocławiu po zakończeniu meczu piłkarskiego WKS Śląsk-Servetta w pobliżu stadionu uformowała się agresywna 300-osobowa grupa, która została rozproszona przez siły zwarte - zatrzymano 21 osób,- o godz. 21 we Wrocławiu nadano 7-minutową audycję „Radio Solidarność" na falach ultrakrótkich.
 • 20 października 1982

  Płock
  na skutek odmowy przystąpienia do pracy nastawniczego PKP na stacji kolejowej w Krzewie wstrzymano na okres kilku godzin ruch pociągów.
 • 20 października 1982

  Poznań
  uszkodzono tablicę informacyjną Komitetu Fabrycznego PZPR w Zakładach Mechanicznych H. Cegielski w Poznaniu.
 • 20 października 1982

  Katowice
  w Hucie Metali Nieżelaznych „Szopienice" [w Szopienicach] ujawniono pogróżkowe ulotki wobec członków grupy inicjatywnej do utworzenia nowych związków zawodowych.
 • 21 października 1982

  Warszawa
  25 intelektualistów w Warszawie (profesorowie wyższych uczelni, aktorzy) podpisało protest przeciwko nowej ustawie o związkach zawodowych.
 • 21 października 1982

  Kraków
  o godz. 21.00 na ulicy Reymonta w Krakowie obrzucono kamieniami kolumnę samochodów MO
 • 21 października 1982

  Katowice
  w Hucie „Pokój" [w Rudzie Śląskiej] nastąpiła ucieczka 30 ton stali z pieca martenowskiego.
 • 21 października 1982

  Gdańsk
  o godz. 21.59 w Gdańsku na falach ultrakrótkich nadano 9-minutową audycję „Radio Solidarność"
 • 22 października 1982

  Warszawa
  w [XLI] Liceum Ogólnokształcącym im. Joachima Lelewela w Warszawie grupa rodziców wystosowała protest przeciwko zwolnieniu z pracy dwóch nauczycieli, kierując go do władz oświatowych.
 • 22 października 1982

  Sieradz
  w Sieradzu ujawniono 3-osobową nieformalną grupę, która zajmowała się kolportażem ulotek.
 • 22 października 1982

  Przemyśl
  w Jarosławskich Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego „Jarlan" w Jarosławiu zorganizowano nielegalne zebranie 6 b. aktywistów NSZZ „Solidarność", w czasie którego omawiano przeprowadzenie strajku w zakładzie.
 • 22 października 1982

  Lublin
  w Zakładach Azotowych w Puławach wypuszczono w powietrze balon z napisem „Solidarność".
 • 23 października 1982

  Łódź
  przed Urzędem Miasta w Pabianicach zebrała się grupa 150 osób, która następnie ruszyła pod siedzibę b. Zarządu Miejskiego NSZZ „Solidarność", wznosząc po drodze okrzyki: „Zwolnić Lecha", „Solidarność".
 • 23 października 1982

  Zamośc
  w Zespole Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju zorganizowano zbiórkę pieniędzy na pomoc dla osób represjonowanych i ich rodzin.